Zásady ochrany osobních údajů

INFORMACE O SPOLEČNOSTI

Prostřednictvím těchto Zásad ochrany osobních údajů upravujeme shromažďování a zpracování osobních údajů, které nám poskytnete v důsledku přístupu, prohlížení, registrace a používání webových stránek dostupných prostřednictvím adresy URL store.innovagoods. com (dále jen webové stránky nebo InnovaGoods) V souladu se zákonem 34/2002 ze dne 11. července 2002 o službách informační společnosti a elektronickém obchodu a v souladu s požadavkem článku 10 výše uvedeného zákona je vlastníkem webových stránek společnost NINE NEW INVESTMENTS S.L. s NIF/CIF: B98019235. Obchodní rejstřík Valencie. Svazek: 8858. Složka: 108. List: 128015 a sídlo společnosti: Calle Enguera 7. PSČ: 46018. Obec: Valencie. Provincie: Valencie.

PŘIJMUTÍ A SOUHLAS

V souladu s ustanoveními obecného nařízení o ochraně osobních údajů EU-2016/679, schváleného Parlamentem a Radou Evropy dne 27. dubna 2016, vás informujeme, že vyplnění jakéhokoli existujícího formuláře na webových stránkách nebo odeslání emailu do některé z našich schránek znamená souhlas s těmito zásadami ochrany osobních údajů, jakož i oprávnění správce webových stránek zpracovávat osobní údaje, které nám poskytnete a které budou začleněny do rejstříku, jehož vlastníkem je správce údajů a/nebo správce webových stránek. Uživatel prohlašuje, že byl seznámen s podmínkami ochrany osobních údajů a že souhlasí s jejich automatizovaným zpracováním společností InnovaGoods, a to způsobem a pro účely uvedené v těchto Zásadách ochrany osobních údajů.

ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ

Veškeré údaje, ke kterým máme přístup buď prostřednictvím kontaktního formuláře, registrace na webových stránkách, nebo když nám poskytnete informace pro nákup našich výrobků, budou začleněny do souboru vlastněného společností InnovaGoods, který bude automatizovaně nebo neautomatizovaně zpracováván, aby bylo možné odpovědět na vaše dotazy, zpracovat vaši registraci a v pravý čas vyřídit váš nákup a odeslat vám objednávku. Kromě toho přijmutím těchto Zásad ochrany osobních údajů souhlasíte s tím, abychom vám zasílali naši vlastní reklamu nebo reklamu jiných společností ve skupině o novinkách a produktech souvisejících s těmi, které jsou nabízeny na webových stránkách, pokud jste proti tomu výslovně nevznesli námitku. Tento souhlas však můžete kdykoli odvolat, a to tak, že nám napíšete na adresu store@innovagoods.com

Přijmutím těchto Zásad ochrany osobních údajů uživatel rovněž souhlasí se službami retargetingu emailů, jejichž prostřednictvím mohou být zasílána obchodní sdělení. Uživatel souhlasí s tím, že uvedená obchodní sdělení obsahují úložná zařízení nebo reklamní cookies, které budou nainstalovány v jeho prohlížeči.

Účelem emailových retargetingových služeb je poskytnout více informací o produktech nebo službách, které mohou být pro uživatele zajímavé, a to prostřednictvím:

· Instalace zařízení pro ukládání a vyhledávání dat nebo cookies do koncových zařízení v některých emailech zasílaných uživatelům.

· Zasílání emailů s obchodními sděleními těm, kterým byly cookies nainstalovány při návštěvě webové stránky nebo při instalaci prostřednictvím emailu. V každém případě uživatel souhlasem se zásadami ochrany údajů a soukromí na webových stránkách, pokud výslovně neuvede jinak, výslovně souhlasí s tím, že společnost InnovaGoods může používat cookies. V každém případě má uživatel možnost nastavit svůj prohlížeč tak, aby byl informován o přijímání cookies a aby zabránil jejich instalaci do svého zařízení. Další informace naleznete v pokynech a příručkách k vašemu prohlížeči. Více informací o fungování cookies najdete na tomto odkazu.

Uživatel zaručuje, že poskytnuté osobní údaje jsou pravdivé. Uživatel je v každém případě odpovědný za pravdivost poskytnutých údajů a společnost InnovaGoods si vyhrazuje právo vyloučit z registrovaných služeb každého uživatele, který poskytl nepravdivé údaje, aniž by tím byla dotčena jiná opatření, která se mohou uplatnit podle zákona.

Doporučujeme věnovat maximální péči ochraně údajů pomocí bezpečnostních nástrojů. Společnost InnovaGoods nenese odpovědnost za nedovolené krádeže, změny nebo ztrátu údajů. Svá sdělení můžete zasílat a uplatňovat svá práva na přístup, opravu, zrušení a námitky na emailovou adresu info@sun-fold.com. Pro uplatnění těchto práv musíte prokázat svou totožnost zasláním fotokopie dokladu totožnosti nebo jiným zákonně platným způsobem.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Společnost InnovaGoods udržuje úroveň zabezpečení ochrany osobních údajů v souladu s LOPD (organickým zákonem) a královskou vyhláškou 1720/2007 ze dne 21. prosince, kterým se schvaluje nařízení o vývoji LOPD (organického zákona) obsahující osobní údaje, a zavedla veškeré technické prostředky, které má k dispozici, aby zabránila ztrátě, zneužití, změně, neoprávněnému přístupu a krádeži údajů poskytnutých uživatelem prostřednictvím webových stránek, aniž by tím bylo dotčeno upozornění, že bezpečnostní opatření na internetu nejsou nedobytná. Společnost InnovaGoods se zavazuje dodržovat povinnost mlčenlivosti a důvěrnosti ve vztahu k osobním údajům obsaženým v automatizovaném souboru v souladu s platnými právními předpisy, jakož i zajistit jejich bezpečné zpracování při případném předávání.