Právní upozornění

PRÁVNÍ UPOZORNĚNÍ

Toto právní upozornění upravuje přístup, prohlížení a používání webových stránek https://store.innovagoods.com (dále jen „webové stránky“).

Podmínky uvedené v tomto právním oznámení jsou doplňkové v případě, že společnost stanoví zvláštní podmínky pro využívání a/nebo sjednávání konkrétních služeb.

PRÁVO NA INFORMACE

V souladu s informační povinností obsaženou v článku 10 zákona 34/2002 ze dne 11. července 2002 o službách informační společnosti a elektronickém obchodu vás informujeme, že tyto webové stránky jsou ve vlastnictví společnosti InnovaGoods (Nine New Investments SL), obchodní společnosti založené podle španělského práva, s CIF (daňovým identifikačním kódem) B98019235 a sídlem na adrese C/ Enguera 7, 46018 Valencie.

Můžete nás kontaktovat na následující emailové adrese store@innovagoods.com.

UŽIVATELÉ

Přístupem a/nebo používáním webové se stáváte uživatelem a přijímáte z uvedeného přístupu a/nebo používání toto právní upozornění.

POUŽÍVÁNÍ WEBOVÝCH STRÁNEK

Webové stránky mohou poskytovat přístup k množství textů, grafiky, kreseb, návrhů, kódů, softwaru, fotografií, hudby, videí, zvuků, databází, obrázků, výrazů a informací (dále jen „obsah“) patřících společnosti nebo třetím stranám, ke kterým může mít uživatel přístup.

Uživatel přebírá odpovědnost za používání webových stránek. Tato odpovědnost se vztahuje i na případnou registraci, která může být nutná pro přístup k obsahu nebo službám poskytovaným na těchto webových stránkách.

Uživatel souhlasí s tím, že bude náležitě používat Obsah a služby nabízené prostřednictvím Webových stránek, včetně, ale nikoli výhradně, je nebude používat k (i) nezákonně, nelegálně nebo v rozporu s dobrou vírou a veřejným pořádkem; (ii) k poškozování fyzických a logických systémů vlastníka webových stránek, jeho dodavatelů nebo třetích stran, (iii) k zavádění nebo šíření počítačových virů nebo jakýchkoli jiných fyzických nebo logických systémů, které pravděpodobně způsobí škody uvedené výše.

DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ

Obsah těchto webových stránek, mimo jiné včetně obrázků, log, grafiky, animací a textů, bez ohledu na jejich formát, stejně jako název domény store.innovagoods.com je majetkem Vlastníka. V případě ochranných známek určených k prodeji v internetovém obchodě získal Vlastník povolení k jejich používání od jejich oprávněných majitelů. Tento obsah je chráněn zákony a mezinárodními smlouvami o duševním a průmyslovém vlastnictví, jakož i předpisy upravujícími doménová jména.

Použití odkazů na tyto webové stránky je povoleno, pokud nepoškozují image a zájmy vlastníka, a to ve všech formátech nebo médiích.

ODPOVĚDNOST A ZÁRUKY

Odkazy na těchto webových stránkách jsou uvedeny za účelem poskytnutí dalších informací. Jejich zahrnutí neznamená přijetí uvedeného obsahu, ani spojení Vlastníka s osobami odpovědnými za uvedené webové stránky, za což odmítá veškerou odpovědnost ve vztahu k nim, jakož i za škody, které by mohly být způsobeny z jakéhokoli důvodu na jeho počítačový systém, dokumenty nebo soubory.

Vlastník nezaručuje spolehlivost, dostupnost nebo nepřetržitost těchto webových stránek nebo jejich obsahu z technických důvodů, z důvodu bezpečnosti, kontroly nebo údržby služby, z důvodu poruch způsobených serverem, na kterém je obsah umístěn, nebo jinými zprostředkovateli či dodavateli, z důvodu útoků na počítačový systém nebo z jakýchkoli jiných důvodů vzniklých z příčin mimo jeho kontrolu, a proto se zříká jakékoli přímé nebo nepřímé odpovědnosti za tyto skutečnosti.

DOBA TRVÁNÍ A ÚPRAVY

Podmínky tohoto právního upozornění platí až do jejich změny, přičemž společnost InnovaGoods může tyto změny provést, o čemž bude Uživatel informován.

Společnost InnovaGoods může odstranit, přidat nebo změnit jak obsah a služby, které poskytuje, tak i způsob jejich umístění nebo prezentace. Za platné se považují podmínky zveřejněné v okamžiku, kdy uživatel vstoupí na webové stránky společnosti InnovaGoods.

Přístup na webové stránky a/nebo jejich používání se chápe jako souhlas uživatele s podmínkami tohoto právního oznámení a případně s jejich změnami..

COOKIES

Používání cookies je nezbytné pro používání našich webových stránek. Cookies se používají pro účely měření kvality služeb, sledování prodeje, cíleného marketingu atd. Pokud si přejete, můžete svůj prohlížeč nakonfigurovat tak, abyste byli na obrazovce upozorňováni na přijímání cookies a aby se zabránilo instalaci cookies na váš pevný disk. Další informace naleznete v pokynech a příručkách k prohlížeči.

DALŠÍ INFORMACE O POUŽÍVÁNÍ COOKIES