Ruilen en retourzendingen

RETOURZENDINGEN

Om een product te ruilen, moet je eerst een retourzending doen en vervolgens het nieuwe product kopen.

Retourvoorwaarden
Er zijn verschillende redenen om producten te retourneren:

1. Retourzending wegens terugtrekking uit de aankoop van het product. 

Je kunt het product terugsturen om het te herroepen (als het product je niet bevalt, je iets anders had verwacht of als je het gewoon wilt terugsturen), zolang het maar binnen  14 dagen is.

Stuur de volgende gegevens naar ons e-mailadres hello@innovagoods.com met het verzoek om een retour:

  • Bestelnummer
  • Naam van de klant
  • Te retourneren producten

Geef het volgende aan: "Retour van bestelling bestelnummer".

Het product moet voldoen aan de volgende voorwaarden om te worden geaccepteerd:

  • Je moet hetzelfde product retourneren dat is geleverd. Vergeet niet ook in de doos de instructies en accessoires te stoppen.
  • Het product moet in de originele verpakking zitten en in dezelfde staat zijn als toen je het hebt ontvangen.
  • Het product moet schoon en in goede staat zijn. 

Als je een retourzending aanvraagt wegens herroeping en aan deze voorwaarden is voldaan, worden alleen de kosten van het ophalen van de bestelling van de terugbetaling afgetrokken. Deze ophaalkosten verschillen per land.

In geval van niet-naleving van deze voorwaarden behouden wij ons het recht voor tot gedeeltelijke terugbetaling, onder aftrek van eventuele waardeverminderingen als gevolg van gebruik dat niet in overeenstemming is met de overeenkomst of de aard van het product.

Houd er ook rekening mee dat sommige producten, vanwege hun aard, speciale retourvoorwaarden hebben.

Als je aan de voorwaarden voldoet, sturen we je een label om op het pakket te plakken en komen we het ophalen.

 

2. Retourzending wegens breuk/beschadiging van het product tijdens verzending.

Het kan zij dat producten tijdens het transport schade oplopen en niet in perfecte staat aankomen. In dit geval zijn er twee belangrijke factoren waaraan moet worden voldaan:

Je hebt 48 uur de tijd om een incident te melden na levering van de bestelling.

Maak foto's van zowel de staat van het product als de dozen en etiketten van het koeriersbedrijf. Deze beelden zullen als bewijs dienen om de verschillende claims aan de koerier te kunnen voorleggen.

 

3. Terugzending wegens defect/gebrekkig product. Garantie.  

Al onze producten worden geleverd met een garantie van twee jaar. Gedurende deze periode dekken wij eventuele fabricagefouten. De begindatum van de garantie is de datum die staat vermeld op de aankoopfactuur. De garantie dekt geen gebreken die het gevolg zijn van verwaarlozing, schokken, verkeerd gebruik of onjuiste behandeling (anders dan aangegeven in de gebruikershandleidingen), onjuiste installaties of materialen die aan slijtage onderhevig zijn bij normaal gebruik. 

Zodra we het product in ons magazijn hebben ontvangen, wordt de staat van het product gecontroleerd. Onze technici zullen het probleem identificeren en de reparatie of vervanging door een nieuw model uitvoeren. 

In het specifieke geval van sommige producten die als "verbruiksgoederen" worden beschouwd, zoals batterijen, is het niet mogelijk deze producten adequaat te gebruiken zonder dat deze worden geconsumeerd. Daarom wordt de garantie toegepast overeenkomstig de verbruiksaard en de specifieke kenmerken, zoals de gebruiksduur, specifieke laadcycli, enzovoorts.

 

4. Retour als gevolg van mislukte bestelling/verzendingsfout. 

Als je een product ontvangt dat niet overeenkomt met wat je hebt gekocht, kan het zijn dat er iets fout is gegaan met het inpakken of met de labels bij het koeriersbedrijf. Houd er in dit geval rekening mee dat je 48 uur de tijd hebt om het incident te melden.