Privacybeleid

BEDRIJFSGEGEVENS

Door middel van dit privacybeleid reguleren we de verzameling en behandeling van persoonlijke gegevens die je ons verschaft door toegang, navigatie, registratie en gebruik van de website die toegankelijk is via de URL store.innovagoods.com (hierna de Website of InnovaGoods genoemd). Overeenkomstig Wet 34/2002, van 11 juli, betreffende de diensten van de informatiemaatschappij en de elektronische handel en overeenkomstig de vereisten van artikel 10 van bovengenoemde wet, is de eigenaar van de website NINE NEW INVESTMENTS S.L. met NIF/CIF: B98019235. Handelsregister van Valencia Volume: 8858. Folie: 108. Pagina: 128015, en statutaire zetel: Calle Enguera, 7. Postcode: 46018. Plaats: Valencia Provincie: Valencia.

ACCEPTATIE EN INSTEMMING

In overeenstemming met de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming-EU-2016/679, goedgekeurd door het Parlement en de Raad van Europa op 27 april 2016, informeren wij u dat het invullen van een bestaand formulier op de website, of het verzenden van een e-mail naar een van onze mailboxen, betekent dat u dit privacybeleid aanvaardt en toestemming geeft aan de websitebeheerder om de persoonsgegevens die u ons verstrekt te verwerken, die zullen worden opgenomen in het bestand dat eigendom is van de Gegevensbeheerder en/of beheerder van de website. De gebruiker verklaart op de hoogte te zijn gebracht van de voorwaarden inzake de bescherming van persoonsgegevens en aanvaardt en stemt in met de geautomatiseerde verwerking daarvan door InnovaGoods, op de wijze en voor de doeleinden zoals aangegeven in dit privacybeleid.

GEGEVENSVERWERKING

Alle gegevens waartoe wij toegang hebben, hetzij via het contactformulier, registratie op de website, of wanneer je informatie verstrekt voor de aankoop van onze producten, zullen worden opgenomen in een bestand dat eigendom is van InnovaGoods voor verwerking, al dan niet geautomatiseerd, om je vragen te beantwoorden, je registratie te verwerken en, wanneer het moment daar is, je aankoop te beheren en je de bestelling toe te zenden. Door dit privacybeleid te aanvaarden, stem je er bovendien mee in dat we je onze eigen reclame of die van andere bedrijven van de groep sturen over nieuws en producten die verband houden met die die op de website worden aangeboden, tenzij je daar uitdrukkelijk bezwaar tegen hebt gemaakt. U kunt deze toestemming echter te allen tijde intrekken door een bericht te sturen naar store@innovagoods.com

Evenzo, en door het aanvaarden van dit privacybeleid, aanvaardt de gebruiker de targetingdiensten via e-mail door middel waarvan commerciële communicatie kan worden verzonden. De gebruiker stemt ermee in dat deze commerciële mededelingen opslagmedia of reclamecookies bevatten die in de browser van de gebruiker worden geïnstalleerd.

Het doel van retargetingdiensten via e-mail is om meer informatie te verstrekken over producten of diensten die interessant kunnen zijn voor de gebruiker door middel van:

De installatie van gegevensopslag- en opvraagapparatuur of cookies op eindapparatuur in sommige van de aan de gebruikers toegezonden e-mails.

Het verzenden van e-mails met commerciële mededelingen aan degenen bij wie de cookies zijn geïnstalleerd door een webpagina te bezoeken of door installatie via e-mail. In elk geval aanvaardt de gebruiker, door het aanvaarden van het gegevensbeschermings- en privacybeleid van de website, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld door de gebruiker, uitdrukkelijk dat InnovaGoods cookies kan gebruiken. De gebruiker heeft in alle gevallen de mogelijkheid de browser zodanig te configureren dat hij/zij gewaarschuwd wordt voor de ontvangst van cookies en dat hij/zij de installatie hiervan op zijn/haar apparatuur kan verhinderen. Raadpleeg de instructies en handleidingen van uw browser voor meer informatie. U kunt meer te weten komen over hoe cookies werken door deze link te volgen.

De gebruiker garandeert dat de verstrekte persoonsgegevens waarheidsgetrouw zijn. De gebruiker is in ieder geval verantwoordelijk voor de waarheidsgetrouwheid van de verstrekte gegevens, en InnovaGoods behoudt zich het recht voor om een gebruiker die onjuiste gegevens heeft verstrekt, uit te sluiten van de geregistreerde diensten, ongeacht eventuele andere acties die van toepassing kunnen zijn op grond van de wet.

Het wordt aanbevolen de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht te nemen op het gebied van gegevensbescherming door het gebruik van beveiligingsmiddelen. InnovaGoods kan niet aansprakelijk worden gesteld voor onrechtmatige diefstallen, wijzigingen of verlies van gegevens. U kunt uw mededelingen verzenden en uw recht op toegang, rectificatie, annulering en verzet uitoefenen via het e-mailadres info@sun-fold.com. Om deze rechten uit te oefenen moet u uw identiteit bewijzen door een fotokopie van uw nationale identiteitsbewijs of een ander rechtsgeldig middel toe te zenden.

BEVEILIGINGSMAATREGELEN

InnovaGoods behoudt de beveiligingsniveaus voor bescherming van persoonlijke gegevens overeenkomstig de Wet inzake bescherming van persoonsgegevens en het Koninklijk Besluit 1720/2007, van 21 december, dat de verordening van de ontwikkeling van de Wet inzake bescherming van gegevens met persoonsgegevens goedkeurt en heeft alle technische middelen waarover het bedrijf beschikt ingesteld om het verlies, misbruik, wijziging, ongeoorloofde toegang en diefstal te voorkomen van gegevens die door de gebruiker via de website worden verstrekt, waarbij zij u er onverminderd op wijst dat internetbeveiligingsmaatregelen niet onneembaar zijn. InnovaGoods verplicht zich tot geheimhouding en vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens in het geautomatiseerde bestand overeenkomstig de toepasselijke wetgeving, alsmede tot een veilige behandeling daarvan bij de doorgiften die kunnen plaatsvinden.