Jogi nyilatkozat

JOGI TÁJÉKOZTATÁ

A jelen jogi nyilatkozat a https://store.innovagoods.com weboldal (a továbbiakban: Weboldal) elérését, navigációját és használatát szabályozza.

A jelen jogi nyilatkozatban meghatározott feltételek kiegészítő érvényűek abban az esetben, ha a vállalat sajátos feltételeket határoz meg az egyedi szolgáltatások igénybevételére és/vagy szerződéskötésre.

TÁJÉKOZTATÁSHOZ VALÓ JOG

Az információs társadalom szolgáltatásairól és az elektronikus kereskedelemről szóló 2002. július 11-i XXXIV sz. spanyol törvény 10. cikkében meghatározott tájékoztatási kötelezettségnek megfelelően tájékoztatjuk, hogy a Weboldal a spanyol jogszabályok szerint bejegyzett kereskedelmi társaság, az InnovaGoods (Nine New Investments SL)nevű vállalat (adóazonosító jel: B98019235 , székhely: C/ Enguera 7, 46018 Valencia) tulajdonában van.

Amennyiben kapcsolatba kíván lépni velünk, kérjük küldjön e-mailt a store@innovagoods.com címre.

FELHASZNÁLÓK

A weboldal felkeresésével és/vagy használatával az illető személy felhasználónak minősül, és a honlap felkeresésével, illetve használatával elfogadja ezt a jogi nyilatkozatot.

A WEBOLDAL HASZNÁLATA

A Felhasználó hozzáférhet a vállalat vagy harmadik fél tulajdonát képező számos szöveghez, grafikához, rajzhoz, tervhez, kódhoz, szoftverhez, fényképhez, zenéhez, videóhoz, hanghoz, adatbázishoz, képhez, kifejezéshez és információhoz (a továbbiakban: "Tartalmak") a weboldalon keresztül.

A weboldal használatáért a Felhasználó vállal felelősséget. Ez a felelősség kiterjed a regisztrációra is, amely adott esetben szükséges a weboldal által nyújtott tartalmakhoz vagy szolgáltatásokhoz való hozzáféréshez.

A Felhasználó vállalja, hogy a Weboldalon keresztül kínált Tartalmakat és szolgáltatásokat megfelelően használja, és például, de nem kizárólagosan, nem használja azokat (i) tiltott vagy illegális tevékenységekre, vagy a jóhiszeműséggel és a közrenddel ellentétes tevékenységekre; (ii) a Weboldal tulajdonosa, szolgáltatói vagy harmadik felei fizikai és logikai rendszereiben való károkozásra, (iii) számítógépes vírusok interneten vagy bármely más, a fent említett károkat okozó fizikai vagy logikai rendszerbe történő behurcolására vagy terjesztésére.

SZELLEMI TULAJDON

A weboldal tartalmai, beleértve többek között a képeket, logókat, grafikákat, animációkat és szövegeket, azok formátumától függetlenül, valamint a store.innovagoods.com domain név a Tulajdonos tulajdonát képezik. Az online áruházban értékesített márkák használatára a Tulajdonost a márkák törvényes tulajdonosai felhatalmazták. Ezeket a tartalmakat a szellemi és ipari tulajdonra vonatkozó nemzetközi törvények és egyezmények, valamint a domain nevekre vonatkozó rendeletek védik.

A weboldalra mutató linkek használata -formátumtól vagy médiumtól függetlenül - megengedett, amennyiben azok nem sértik a tulajdonos hírnevét és érdekeit.

FELELŐSSÉG ÉS GARANCIAVÁLLALÁS

A weboldalon található linkeket további információnyújtás céljából tettük elérhetővé. A honlapon elhelyezett hivatkozások nem feltételezik ezeknek a tartalmaknak az elfogadását, sem partneri kapcsolatot a Tulajdonos, illetve az ezekért a honlapokért felelős személyek között. A Vállalat ezekért a honlapokért, valamint az említett tartalmak által a felhasználó számítógépes rendszereiben, dokumentumaiban vagy fájljaiban esetlegesen okozott károkért nem vállal felelősséget.

A Tulajdonos nem garantálja a jelen weboldal vagy annak tartalmának megbízhatóságát, elérhetőségét vagy folyamatosságát, sem a szolgáltatás műszaki, biztonsági, ellenőrzési vagy karbantartási célú, a tartalmat tároló szerver vagy más közvetítők vagy szolgáltatók, az informatikai rendszer elleni támadások, sem bármely más, rajta kívül álló okokból eredő hibák miatt, ezért mentesül minden közvetlen vagy közvetett felelősség alól.

IDŐTARTAM ÉS MÓDOSÍTÁS

A jelen Jogi nyilatkozat feltételei módosításukig hatályban maradnak, az InnovaGoods hajthat végre változtatásokat, amelyeket közöl a Felhasználóval.

Az InnovaGoods törölheti, hozzáadhatja vagy módosíthatja mind a tartalmakat, mind az általa nyújtott szolgáltatásokat, valamint azok elhelyezésének vagy bemutatásának módját. Azok a feltételek tekintendők hatályosnak, amelyek az InnovaGoods honlapján aktuálisan közzé vannak téve akkor, amikor azt a felhasználó felkeresi.

A Weboldal elérése és/vagy használata a jelen Jogi nyilatkozat feltételeinek és adott esetben az azokban végrehajtott módosításoknak a felhasználó általi elfogadását jelenti.

COOKIE-K

Weboldalunk igénybevételéhez cookie-k használata szükséges. A sütiket szolgáltatásmérés, értékesítés-követés, direkt marketing stb. céljából használjuk. Önnek módjában áll böngészőjét úgy beállítani, hogy a sütikről értesüljön, illetve elutasítsa azok telepítését számítógépe merevlemezén. További információkért olvassa el böngészője utasításait és kézikönyveit.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK A SÜTIK HASZNÁLATÁRÓL