Политика за поверителност

КОРПОРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ

Чрез тази Политика за поверителност ние регулираме събирането и обработването на лични данни, които ни предоставяте в резултат на достъп, сърфиране, регистрация и използване на уебсайта, достъпен чрез URL адрес store.innovagoods.com (наричан по-нататък Уебсайтът или InnovaGoods) в съответствие със Закон 34/2002 от 11 юли, относно услугите на информационното общество и електронната търговия и в съответствие с изискването на член 10 от горепосочения закон, собственик на уебсайта е NINE NEW INVESTMENTS S.L. с NIF/CIF: B98019235. Търговски регистър на Валенсия. Том: 8858. Страница: 108. Страница: 128015 и седалище: Calle Enguera, 7. Пощенски код: 46018. Местоположение: Валенсия. Провинция: Валенсия.

ПРИЕМАНЕ И СЪГЛАСИЕ

В съответствие с разпоредбите на Общия регламент за защита на данните-ЕС-2016/679, одобрен от Парламента и Съвета на Европа на 27 април 2016 г., ви информираме, че попълването на всеки съществуващ формуляр на уебсайта или изпращането на имейл до която и да е от нашите пощенски кутии означава приемане на тази политика за поверителност, както и разрешение за администратора на уебсайта да обработва личните данни, които ни предоставяте, които ще бъдат включени във файла, собственост на лицето, отговарящо за обработката и/или администратора на уебсайта. Потребителят декларира, че е информиран за условията за защита на личните данни, като приема и се съгласява с автоматизираната им обработка от InnovaGoods, по начина и за целите, посочени в настоящата Политика за поверителност.

ОБРАБОТКА НА ДАННИ

Всички данни, до които имаме достъп чрез формуляра за контакт, регистрация на уебсайта или когато предоставяте информация за закупуване на нашите продукти, ще бъдат включени във файл, собственост на InnovaGoods за обработка, автоматизирана или не, за да може да отговори на вашите запитвания, да обработи вашата регистрация, и когато дойде времето, да управлява вашата покупка и да ви изпрати поръчката. Освен това, приемайки тази Политика за поверителност, вие ни давате съгласието си да изпращаме наши собствени реклами или такива на компании от групата за новини и продукти, свързани с предлаганите на уебсайта, освен ако изрично не сте се противопоставили. Въпреки това по всяко време можете да оттеглите това съгласие, като ни пишете на  store@innovagoods.com

По същия начин и с приемането на тази Политика за поверителност, потребителят приема услугите за пренасочване на имейли, чрез които могат да се изпращат търговски съобщения. Потребителят се съгласява, че споменатите търговски съобщения съдържат устройства за съхранение или рекламни бисквитки, които ще бъдат инсталирани в неговия браузър.

Целта на услугите за пренасочване по имейл е да предоставят повече информация за продукти или услуги, които могат да заинтересуват потребителя:

· Инсталирането на устройства за съхранение и възстановяване на данни или бисквитки на терминално оборудване в някои от имейлите, изпратени до потребителите.

· Изпращане на имейли с търговски съобщения, на които са инсталирани бисквитки чрез посещение на уеб страница или чрез инсталирането им по имейл. Във всеки случай, потребителят, приемайки политиката за защита на данните и поверителност на уебсайта, освен ако изрично не е посочено друго от потребителя, изрично се съгласява, че InnovaGoods може да използва бисквитки. Във всеки случай, потребителят има възможност да конфигурира своя браузър да бъде уведомяван за приемането на бисквитки и да предотврати инсталирането им на неговия компютър. Моля, консултирайте се с инструкциите и ръководствата на вашия браузър за допълнителна информация. Можете да получите повече информация за това как работят бисквитките на този линк.

Потребителят гарантира, че предоставените лични данни са верни. Потребителят ще носи отговорност при всички случаи относно верността на предоставените данни, като InnovaGoods си запазва правото да изключи от регистрираните услуги всеки потребител, който е предоставил неверни данни, без да се засягат другите действия, произтичащи от закона.

Препоръчително е да се прояви най-голямо старание по отношение на защитата на данните чрез използване на инструменти за сигурност и InnovaGoods не може да носи отговорност за кражба, модификация или загуба на незаконни данни. Можете да насочвате комуникациите си и да упражнявате правата си на достъп, коригиране, анулиране и възражение на имейл адреса info@sun-fold.com За да упражните тези права, е необходимо да докажете своята самоличност, като изпратите фотокопие на ваш документ за самоличност или всяко друго средство, валидно от закона.

МЕРКИ ЗА СИГУРНОСТ

InnovaGoods поддържа нивата на сигурност за защита на личните данни в съответствие с LOPD и Кралски указ 1720/2007 от 21 декември, който одобрява правилата за разработване на LOPD, които съдържат лични данни и е установил всички технически средства, с които разполага за предотвратяване на загуба, злоупотреба, промяна, неоторизиран достъп и кражба на данните, които потребителят предоставя чрез уебсайта, като имате предвид, че мерките за сигурност в интернет не са непреодолими. InnovaGoods се ангажира да спазва задължението за секретност и поверителност по отношение на личните данни, съдържащи се в автоматизирания файл в съответствие с приложимото законодателство, както и да им предостави безопасно процедиране при трансферите, които могат да възникнат.