Avertisment legal

AVIZ LEGAL

Prezentul Aviz Legal reglementează accesul, navigarea și utilizarea site-ului web https://store.innovagoods.com (denumit în continuare site-ul web).

Conditiile stabilite în prezentul Aviz Legal sunt de aplicare suplimentară în cazul în care societatea stabilește condiții particulare de utilizare și/sau contractare a unor servicii specifice.

DREPT DE INFORMARE

În conformitate cu obligația de informare cuprinsă în articolul 10 din Legea 34/2002, din 11 iulie, Serviciile Societății Informaționale și Comerțului Electronic, vă informăm că Site-ul este deținut de societatea InnovaGoods (Nine New Investments SL), societate comercială constituită în conformitate cu legislația spaniolă, cu CIF B98019235 și sediul social la adresa str. Enguera 7, 46018 Valencia.

Ne puteți contacta la următoarea adresă de e-mail store@innovagoods.com.

UTILIZATORI

Accesul și/sau utilizarea Website-ului atribuie condiția de Utilizator și acceptă, din accesul și/sau utilizarea respectivă, acest Aviz Legal.

UTILIZAREA SITE-ULUI WEB

Site-ul web poate oferi acces la o multitudine de texte, grafice, desene, coduri, software, fotografii, muzică, videoclipuri, sunete, baze de date, imagini, expresii și informații (denumite în continuare "Conținut") aparținând companiei sau terților părți la care Utilizatorul poate avea acces.

Utilizatorul își asumă responsabilitatea pentru utilizarea Site-ului. Responsabilitatea respectivă se extinde, acolo unde este cazul, va fi necesar să acceseze Conținutul sau serviciile furnizate de site.

Utilizatorul este de acord să utilizeze adecvat Conținutul și serviciile oferite prin intermediul Site-ului și, cu titlu de exemplu, dar fără limitare, să nu le folosească pentru (i) a se angaja în activități ilicite, ilegale sau contrare bunei-credințe și ordinii publice; (ii) pentru a provoca daune sistemelor fizice și logice ale proprietarului Site-ului, furnizorilor acestuia sau terților, (iii) introducerea sau răspândirea de viruși informatici sau a oricăror alte sisteme fizice sau logice care sunt de natură să provoace daunele menționate anterior.

PROPRIETATE INTELECTUALĂ

Conținutul acestui site web, inclusiv, printre altele, imagini, logo-uri, grafice, animații și texte, indiferent de formatul acestora, precum și numele de domeniu store.innovagoods.com sunt proprietatea Proprietarului. În cazul mărcilor comerciale în magazinul online, Proprietarul a obținut autorizația deținătorilor lor legitimi pentru utilizarea acestora. Conținuturile menționate sunt protejate de legile și tratatele internaționale privind proprietatea intelectuală și industrială, precum și de reglementările care reglementează numele de domenii.

Utilizarea link-urilor către acest site este permisă atâta timp cât acestea nu dăunează imaginii și intereselor proprietarului și în toate formatele sau mijloacele.

RESPONSABILITATE ȘI GARANȚII

Link-urile care apar pe acest site sunt furnizate în scopul extinderii informațiilor. Includerea acestora nu implică acceptarea acestor conținuturi, nici asocierea Proprietarului cu responsabilii pentru site-urile menționate, pentru care respinge orice responsabilitate în legătură cu acestea, precum și pentru daunele care ar putea fi cauzate din orice motiv în sistem informatic, documente sau fișiere.

Proprietarul nu garantează fiabilitatea, disponibilitatea sau continuitatea acestui site sau a conținutului acestuia din motive tehnice, de securitate, control sau întreținere a serviciului, pentru defecțiuni datorate serverului care găzduiește conținutul sau altor intermediari sau furnizori, pentru atacuri împotriva sistemului informatic, nici din orice alte motive care decurg din cauze independente de voința acestuia, pentru care este exonerat de orice responsabilitate, directă sau indirectă, pentru acestea.

PERIOADĂ ȘI MODIFICARE

Condițiile prezentului Aviz Legal vor fi în vigoare până la modificarea acestora, iar InnovaGoods poate efectua aceste modificări, care vor fi comunicate Utilizatorului.

InnovaGoods poate șterge, adăuga sau modifica atât conținutul, cât și serviciile pe care le furnizează, precum și modul în care acestea sunt localizate sau prezentate. Condițiile care sunt publicate în momentul în care utilizatorul accesează site-ul InnovaGoods se înțeleg a fi în vigoare.

Accesul și/sau utilizarea site-ului web va fi înțeleasă ca o acceptare de către utilizator a condițiilor prezentului Aviz Legal și, după caz, a modificărilor aduse acestora.

COOKIES

Pentru a utiliza site-ul nostru este necesar să folosiți cookie-uri. Cookies-urile sunt folosite pentru a stabili serviciile, urmări vânzările, marketing direcționat etc., dacă doriți, vă puteți configura browserul pentru a fi anunțat pe ecran de primirea cookies-urilor și pentru a preveni instalarea cookies-urilor pe hard disk. Vă rugăm să consultați instrucțiunile și manualele browserului dumneavoastră pentru mai multe informații.

MAI MULTE INFORMAȚII DESPRE UTILIZAREA COOKIE-URILOR