Zgodność GDPR

Aplikacja używana do zapewnienia zgodności tej strony z GDPR/RODO, zapamiętuje Twój adres IP oraz adres e-mail w celu przetwarzania danych. Więcej informacji pod zakładką Polityka Prywatności

Zmiana danych

Możesz użyć poniższego linku, aby dokonać aktualizacji danych na Twoim koncie, jeśli nie są one prawidłowe.

Przenoszenie Danych

Możesz skorzystać z poniższych linków, aby pobrać wszystkie dane, które przechowujemy i wykorzystujemy w celu zapewnienia jak najlepszych doświadczeń w naszym sklepie.

Dostęp do Danych Osobowych

Możesz użyć poniższego linku, aby poprosić o raport, który będzie zawierał wszystkie dane osobowe, jakie przechowujemy dla Ciebie.

Prawo do Usunięcia Danych

Użyj tej opcji, jeśli chcesz usunąć Twoje dane osobowe oraz inne udostępnione informacje z naszego sklepu. Należy pamiętać, że proces ten spowoduje usunięcie konta, zatem nie będzie można już go używać ani mieć do niego dostępu.