Nota prawna

NOTA PRAWNA

Niniejsza nota prawna reguluje kwestie dostępu, przeglądania i korzystania ze strony internetowej https://store.innovagoods.com (zwanej dalej Witryną).

Warunki ustanowione w niniejszej Nocie Prawnej mają charakter uzupełniający w przypadku, gdy firma ustanowi szczególne warunki korzystania i/lub zlecania określonych usług.

PRAWO DO INFORMACJI

Zgodnie z obowiązkiem informacyjnym zawartym w artykule 10 ustawy 34/2002, z dnia 11 lipca, o Usługach Społeczeństwa Informacyjnego i Handlu Elektronicznym, informujemy, że Witryna jest własnością firmy InnovaGoods (Nine New Investments SL), spółka handlowa utworzona na mocy prawa hiszpańskiego, o numerze NIP B98019235 z siedzibą statutową pod adresem C/ Enguera 7, 46018 Valencia (Hiszpania).

Można się z nami skontaktować pisząc na adres mailowy store@innovagoods.com.

UŻYTKOWNICY

Osoba, która uzyskuje dostęp i/lub korzysta z Witryny, spełnia warunek Użytkownika i akceptuje, od momentu uzyskania dostępu i/lub korzystania, niniejszą Notę Prawną.

KORZYSTANIE Z WITRYNY

Witryna może zawierać dużą ilość tekstów, grafik, rysunków, projektów, kodów, oprogramowania, fotografii, muzyki, filmów, dźwięków, baz danych, obrazów, wyrażeń i informacji (dalej "Zawartość") będących własnością firmy lub osób trzecich, do których Użytkownik może mieć dostęp.

Użytkownik przyjmuje na siebie odpowiedzialność za korzystanie z Witryny. Odpowiedzialność ta rozciąga się na wszelkie rejestracje, które mogą być wymagane w celu uzyskania dostępu do Zawartości lub usług świadczonych przez Witrynę.

Użytkownik zobowiązuje się do właściwego korzystania z Zawartości i usług oferowanych za pośrednictwem Witryny, a także, na zasadzie przykładu, ale nie wyłącznie, do niewykorzystywania ich do (i) angażowania się w działania niedozwolone, nielegalne lub sprzeczne z dobrymi obyczajami i porządkiem publicznym; (ii) powodowania szkód w systemach fizycznych i logicznych właściciela Witryny, jego dostawców lub osób trzecich, (iii) wprowadzania lub rozprzestrzeniania wirusów komputerowych lub jakichkolwiek innych systemów fizycznych lub logicznych, które mogą powodować wyżej wymienione szkody.

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

Zawartość niniejszej witryny, w tym m.in. obrazy, logotypy, grafiki, animacje i teksty, w dowolnym formacie, jak również nazwa domeny store.innovagoods.com są własnością Właściciela. W przypadku znaków towarowych przeznaczonych do sprzedaży w sklepie internetowym, Właściciel uzyskał zgodę ich prawowitych właścicieli na ich używanie. Wymienione treści są chronione przez prawa i umowy międzynarodowe dotyczące własności intelektualnej i przemysłowej, a także przez przepisy dotyczące nazw domen.

Wykorzystanie linków do tej strony jest dozwolone, o ile nie szkodzą one wizerunkowi i interesom właściciela i we wszystkich dostępnych formatach lub nośnikach.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ I GWARANCJE

Linki zamieszczone na niniejszej witrynie internetowej mają na celu dostarczenie informacji dodatkowych. Ich zamieszczenie nie oznacza akceptacji ich zawartości, ani powiązania Właściciela z osobami odpowiedzialnymi za te strony internetowe, w związku z czym odrzuca on wszelką odpowiedzialność z tym związaną, jak również za wszelkie szkody, które mogą powstać z jakiegokolwiek powodu w systemie komputerowym, dokumentach lub plikach użytkownika.

Właściciel nie gwarantuje rzetelności, dostępności lub ciągłości działania tej strony internetowej ani jej zawartości ze względów technicznych, ochrony, kontroli lub utrzymania usługi, z przyczyn awarii spowodowanych przez serwer, który hostuje zawartość lub innych pośredników lub dostawców, z powodu ataków na system komputerowy lub z jakichkolwiek innych powodów wynikających z przyczyn niezależnych od niego i dlatego zrzeka się jakiejkolwiek odpowiedzialności, bezpośredniej lub pośredniej, z tego tytułu.

CZAS OBOWIĄZYWANIA I DOKONYWANIE ZMIAN

Warunki zawarte w niniejszej Nocie Prawnej będą obowiązywać do czasu ich zmiany, przy czym zmian tych może dokonać firma InnovaGoods, o których poinformuje Użytkownika.

InnovaGoods może usuwać, dodawać lub zmieniać zarówno treści, jak i usługi, które świadczy, a także sposób ich rozmieszczenia lub prezentacji. Za obowiązujące uważa się warunki, które w momencie wejścia użytkownika na stronę były opublikowane jako obowiązujące w serwisie InnovaGoods.

Dostęp do i/lub korzystanie z witryny internetowej należy rozumieć jako akceptację przez użytkownika warunków niniejszej noty prawnej oraz, w stosownych przypadkach, wprowadzonych do niej zmian.

PLIKI COOKIES

Aby móc korzystać z naszej strony internetowej, konieczne jest stosowanie plików cookies. Pliki cookies wykorzystywane są w celu pomiaru usług, śledzenia trendów sprzedaży, służy marketingowi ukierunkowanemu, itp. Jednakże, użytkownik może skonfigurować swoją przeglądarkę tak, aby była powiadamiana na ekranie o otrzymywaniu plików cookies oraz aby uniemożliwić instalację plików cookies na swoim dysku twardym. Więcej informacji można znaleźć w instrukcjach i przewodnikach przeglądarki.

WIĘCEJ INFORMACJI NA TEMAT KORZYSTANIA Z PLIKÓW COOKIES