Правно известие

ПРАВНО ИЗВЕСТИЕ

Настоящето правно известие регулира достъпа, навигацията и използването на уебсайта https://store.innovagoods.com (наричан по-долу уебсайта).

Условията, установени в това правно известие, са с допълнително приложение, в случай че дружеството установи специални условия за използване и/или договаряне на конкретни услуги.

ПРАВО НА ИНФОРМАЦИЯ

В съответствие със задължението за предоставяне на информация, съдържащо се в член 10 от Закон 34/2002 от 11 юли, Услугите на информационното общество и електронната търговия, ви информираме, че уебсайтът е собственост на компанията InnovaGoods (Nine New Investments SL), търговско дружество, учредено в съответствие с испанското законодателство, със CIF B98019235 и седалище на адрес C/ Enguera 7, 46018 Валенсия.

Можете да се свържете с нас чрез следния имейл адрес store@innovagoods.com.

ПОТРЕБИТЕЛИ

Достъпът и/или използването на уебсайта ви прави потребител и като такъв приемате настоящото правно известие.

ИЗПОЛЗВАНЕ НА УЕБСАЙТА

Уебсайтът може да предоставя достъп до множество текстове, графики, чертежи, дизайни, кодове, софтуер, снимки, музика, видео, звуци, бази данни, изображения, изрази и информация (наричано по-нататък „Съдържание“), принадлежащи на компанията или на трети страни, до които Потребителят може да има достъп.

Потребителят поема отговорност за използването на уебсайта. Споменатата отговорност се простира до регистрацията, която, във вашия случай, е необходима за достъп до съдържанието или услугите, предоставени от уебсайта.

Потребителят се съгласява да използва по подходящ начин съдържанието и услугите, предлагани от уебсайта, и с илюстративен, но не ограничаващ характер, да не ги използва за (i) участие в незаконни или противоречащи на добронамереността и обществения ред; (ii) причиняване на щети на физическите и логически системи на собственика на уебсайта, неговите доставчици или трети страни, (iii) въвеждане или разпространение на компютърни вируси или всякакви други физически или логически системи, които е вероятно да причинят щети, споменати по-горе.

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

Съдържанието на този уебсайт, включващо, между другото, изображения, лога, графики, анимации и текстове, независимо от техния формат, както и името на домейна store.innovagoods.com са собственост на Собственика. В случай на наличие на марки за продажба в онлайн магазина, Собственикът е получил разрешението на законните им собственици за тяхното използване. Споменатото съдържание е защитено от международните закони и договори за интелектуална и индустриална собственост, както и от разпоредбите, регулиращи имената на домейни.

Използването на линкове към този уебсайт е разрешено, стига да не накърняват имиджа и интересите на собственика.

ОТГОВОРНОСТ И ГАРАНЦИИ

Линковете, които се появяват на този уебсайт, са предоставени с цел разширяване на информацията. Включването му не означава приемане на споменатото съдържание, нито свързване на Собственика с лицата, отговорни за посочените уебсайтове, за което той отхвърля всякаква отговорност във връзка с тях, както и за щетите, които биха могли да бъдат причинени по какъвто и да е начин в неговата информационна система, документи или файлове.

Собственикът не гарантира надеждността, наличността или непрекъснатостта на този уебсайт или неговото съдържание по технически причини, сигурност, контрол или поддръжка на услугата, за повреди, дължащи се на сървъра, който пази съдържанието или други посредници или доставчици, за атаки срещу компютърната система, нито поради други причини, произтичащи от фактори извън неговия контрол, за които е освободен от всякаква отговорност, както пряка, така и косвена.

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ И МОДИФИКАЦИЯ

Условията на това правно известие ще бъдат в сила, докато не бъдат променени, като InnovaGoods може да направи тези промени, които ще бъдат съобщени на потребителя.

InnovaGoods ще може да изтрие, добави или промени както съдържанието, така и услугите, които предоставя, както и начина, по който те са разположени или представени. Условията, които са публикувани в момента на влизане на потребителя в уебсайта на InnovaGoods, се подразбират за валидни.

Достъпът и/или използването на уебсайта ще се разбира за приемане на условията от страна на потребителя на това правно известие както и промените, направени в него.

БИСКВИТКИ

За да използвате нашия уебсайт е необходимо да използвате бисквитки. Бисквитките се използват с цел измерване на услугата, проследяване на продажби, целеви маркетинг и др. Ако желаете, можете да конфигурирате браузъра си да бъде уведомяван на екрана за получаване на бисквитки и да предотврати инсталирането на бисквитки на вашия твърд диск. Моля, консултирайте се с инструкциите и ръководствата на вашия браузър за допълнителна информация.

ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ИЗПОЛЗВАНЕТО НА БИСКВИТКИ